Skip to content

De Vereniging

De Vereniging Vrienden van Drugvrije Programma’s

Op 14 februari 1972 werd de Emiliehoeve opgericht, de eerste drugvrije therapeutische gemeenschap voor de behandeling van verslaving in  Nederland. In Europa waren er toen alleen in Engeland dergelijke behandelprogramma’s. De Emiliehoeve werd een voorbeeld voor talrijke therapeutische gemeenschappen, niet alleen in Nederland, maar ook onder meer in België, Duitsland, Zwitserland, Italië, Griekenland en Slovenië. Naar Engels voorbeeld werd in 1974 de Vereninging Vrienden van de Emiliehoeve opgericht.
In 2006 werd de naam gewijzigd in Vereniging Vrienden van Drugvrije programma’s omdat er in de regio den Haag behalve de Emiliehoeve ook andere drugvrije behandelprograma’s waren ontstaan.

Doel van de vereniging

Het steunen van drugvrije behandeling in de ruimste zin van het woord, behandeling die is gericht op een bestaan zonder afhankelijkheid van verslavende middelen en verdere hulpverlening.

Activiteiten van de vereniging

  • Het verschaffen van middelen voor activiteiten en aan te schaffen zaken die de behandeling ondersteunen, die niet door ziektekostenverzekeraars worden vergoed, zoals bijdragen aan vakanties van de bewoners, festiviteiten, deelname aan conferenties en aanschaf van computers, sportartikelen, fietsen e.d.
  • Het tot stand brengen van publicaties, die aantonen dat drugvrije behandeling succesvol en kosteneffectief is.
  • Het  kritisch en onafhankelijk meedenken over betere zorg en terugdringen recidieven
  • Het uitgeven van een krant: ”De Vriend”, die tweemaal per jaar verschijnt.
  • Deelnemen aan discussies over verslaving